66 15 13 05 [email protected]

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og visioner

På opholdsstedet Vangeledgård er vi kendt for vores familieære omgivelser, såvel inde som ude, hvilket tidligere og nuværende unge sætter stor pris på.
Udsagn fra en herboende ung:

”Jeg slapper bedre af og får det bedre fordi jeg føler mig hjemme. Her er hyggeligt og rart at være”

Vi er tydelige professionelle voksne med fælles fodslag

Samtidig ser vi en stor ressource i forskelligheden blandt de ansatte, alder, køn, erfaring både fagligt og livserfaring og de unge synes det er fedt, at kunne bruge af ta’ selv bordet.

Udsagn fra beboer ” Yes det er Rock der kommer, så får vi friskbagte boller i morgen tidlig”

Anerkendende og ressourcebaseret tankegang

Når den unge flytter ind på Vangeledgård har vi stor fokus på at anerkende og respektere det menneske, med den ”rygsæk” vedkommende flytter ind med.

Vi vægter at give tid og ro til at falde til og samtidig favne den unge i hverdagen og have fokus på den unges ressourcer. Overskud og ressourcer er som oftest ikke så store, når den unge flytter ind. Gennem udviklingsplaner og små mål i dagligdagen oplever den unge et stigende overskud og voksende tro på sig selv og omverdenen.

Empati, relationer og nærvær

For at kunne arbejde med den unge, er det en forudsætning at kunne vise empati og nærvær. Vise den unge at man vil dem på godt og mindre godt, og stadig være tydelig og autentisk i sin grænsesætning.

Derfor mener vi, at den gode relation til den unge har stor betydning for det pædagogiske arbejde. Den unge får en fast kontaktperson, som både påtager sig det primære ansvar for de praktiske ting i samarbejde med den unge og det primære relations arbejde i form af samtaler, terapi, hyggesnak, ture ud af huset, praktiske opgaver som tøjvask, oprydning mm. (ADL træning)

Vi har erfaring med at de unge ret hurtigt bliver trygge ved alle medarbejderne i huset. Derfor oplever vi ofte, at den unge også bruger de øvrige medarbejdere og finder ud af, at vi kan bruges til noget forskelligt.

Struktur og stabilitet

En hverdag med forudsigelighed og struktur er som oftest kernen for stabilitet i den unges liv. Derfor har vi stor fokus på i samarbejde med den unge, at få tilrettelagt dagen, så den unge ikke skal bruge de som oftest få ressourcer på at bekymre sig om dette.

Eksterne samarbejdspartner

I det professionelle arbejde, ser vi en stor vigtighed i også at kende vores begrænsninger. Derfor bruger vi tillige eksterne samarbejdspartnere, hvilket har stor betydning for de unge. Vi har et godt samarbejde med misbrugscentret i Odense, psykiatere, psykologer, praktiserende læger og kriminalforsorgen. De unge vælger som oftest at en personale herfra skal være en del af det tværfaglige samarbejde. Det giver os store fordele for vores professionelle arbejde med den unge, at have indsigt i de eksterne samtaler.

Forældresamarbejde

Det er den unge der i samarbejde med os vælger kontakten til sine forældre. Der kan være årsager til, at den unge i perioder ikke ønsker relationen. Opgaven for os er at anerkende dette ønske og samtidig få talt med den unge om hvilke følelser der gør det svært. Oftest ser vi, at familien og den unge skal finde en ny måde at omgås hinanden på og med hjælp fra os og lidt tid og fred lykkedes det som regel, at finde hinanden igen.

Konflikthåndtering

En konflikt løses hurtigst muligt. Den unge må ikke gå alene rundt med en uløst konflikt. Personalet sætter straks ind med problemløsende samtale og efter behov følges der op med de pædagogiske virkemidler, der er brugbare til at løse konflikten.

I tilfælde af magtanvendelse, har Vangeledgård faste procedurer for registrering og indberetning til Social Tilsyn Syd.

Konflikter evalueres altid med lederen og den involverede medarbejder kan tilbydes supervision af den øvrige medarbejdergruppe og vores eksterne psykolog.

VÆRDIGRUNDLAG

​Vangeledgård er bygget op omkring 3 grundlæggende værdier:

 

Engagement

Det betyder, at beboerne altid vil møde medarbejdere, som
– vil gøre en positiv forskel
– er nærværende
– er imødekommende
– viser forståelse
– er rummelige
– er ansvarsfulde

Ordentlighed

Det betyder, at beboerne altid vil møde medarbejdere, som
– behandler alle med respekt
– er sandfærdige og til at stole på
– hjælper hvor vi kan

Tryghed

Det betyder at beboeren altid vil møde medarbejdere, som
– skaber tryghed i hverdagen
– har fælles holdninger
– Gør det de siger, og siger det de gør​