66 15 13 05 [email protected]

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og visioner

På Vangeledgård er vi kendt for en miljøterapeutisk tilgang og for vores familiære omgivelser, såvel inde som ude. Det er noget, som både tidligere og nuværende unge sætter stor pris på. Som et opholdssted med en miljøterapeutisk tilgang fokuserer vi nemlig på de små faktorer i miljøet, der udgør helheden i det miljø, vores målgruppe befinder sig i.

Udsagn fra en herboende ung:

”Jeg slapper bedre af og får det bedre fordi jeg føler mig hjemme. Her er hyggeligt og rart at være”

Vi er tydelige professionelle voksne med fælles fodslag

Samtidig ser vi en stor ressource i forskelligheden blandt medarbejderne. Det gælder både, alder, køn, erfaring – både fagligt og livserfaring. Vores erfaring er, at de unge beboere på Vangeledgård synes, det er fedt, at kunne bruge af ta’ selv bordet.

Udsagn fra beboer ” Yes det er Rock der kommer, så får vi friskbagte boller i morgen tidlig”

Anerkendende og ressourcebaseret tankegang

Når den unge flytter ind på vores opholdssted har vores medarbejdere stor fokus på at anerkende og respektere det unge menneske, med den ”rygsæk” vedkommende flytter ind med. Dette er også som led i, at vi er et socialpædagogisk opholdssted for unge og voksne med en miljøterapeutisk tilgang.

Vi vægter at give vores beboere tid og ro til at falde til og samtidig favne den unge i hverdagen og have fokus på målgruppens ressourcer. Overskud og ressourcer er som oftest ikke så store, når den unge flytter ind på Vangeledgård. Gennem udviklingsplaner og små mål i dagligdagen oplever den unge et stigende overskud og voksende tro på sig selv og omverdenen.

Empati, relationer og nærvær

For at kunne arbejde med den unge, er det en forudsætning at kunne vise empati og nærvær. Vise den unge at man vil dem på godt og mindre godt, og stadig være tydelig og autentisk i sin grænsesætning.

Derfor mener vi, at den gode relation til den unge har stor betydning for det pædagogiske arbejde. Den unge får en primær kontaktperson samt en sekundær kontaktperson., Den primære kontaktperson påtager sig ansvaret for de praktiske ting i samarbejde med den unge samt relations arbejdet i form af samtaler, terapi, hyggesnak, ture ud af huset, praktiske opgaver som tøjvask, oprydning mm. (ADL træning)

Vi har erfaring med at de unge ret hurtigt bliver trygge ved alle medarbejderne, der er i huset. Derfor oplever vi ofte, at den unge også bruger de øvrige medarbejdere og finder ud af, at vi kan bruges til noget forskelligt.

Struktur og stabilitet

Målet med en miljøterapeutisk tilgang er blandt andet at skabe et trygt miljø for den enkelte. Hverdagen på Vangeledgård, der er en hverdag med forudsigelighed og struktur, er som oftest kernen for stabilitet og tryghed i de unges liv. Derfor har vi stor fokus på i samarbejde med de unge, der er en del af vores målgruppe, om at få tilrettelagt dagen, så den unge ikke skal bruge de som oftest få ressourcer på at bekymre sig om dette.

Eksterne samarbejdspartner

I det professionelle arbejde på vores opholdssted, ser vi en stor vigtighed i også at kende vores begrænsninger. Derfor bruger vi tillige eksterne samarbejdspartnere, hvilket har stor betydning for vores målgruppe. Vi har et godt samarbejde med misbrugscentret i Odense, psykiatere, psykologer, praktiserende læger og kriminalforsorgen. De unge vælger som oftest at en personale herfra skal være en del af det tværfaglige samarbejde. Det giver os store fordele for vores professionelle arbejde med den unge, at have indsigt i de eksterne samtaler.

Forældresamarbejde

Det er den unge, der, i samarbejde med os, vælger kontakten til sine forældre. Der kan være årsager til, at den unge i perioder ikke ønsker relationen. Opgaven for medarbejderne på Vangeledgård er at anerkende dette ønske, og samtidig få talt med den unge om hvilke følelser der gør det svært. Oftest ser vi, at familien og den unge skal finde en ny måde at omgås hinanden på og med hjælp fra os og lidt tid og fred lykkedes det som regel at finde hinanden igen.

Konflikthåndtering

På vores opholdssted løses en konflikt hurtigst muligt. Den unge må ikke gå alene rundt med en uløst konflikt. Medarbejderne på Vangeledgård sætter straks ind med problemløsende samtale og efter behov følges der op med de pædagogiske virkemidler, der er brugbare til at løse konflikten.

I tilfælde af magtanvendelse, har Vangeledgård faste procedurer for registrering og indberetning til Social Tilsyn Syd.

Konflikter evalueres altid med lederen og den involverede medarbejder kan tilbydes supervision af den øvrige medarbejdergruppe og vores eksterne psykolog.

VÆRDIGRUNDLAG

​Vangeledgård er bygget op omkring 3 grundlæggende værdier:

 

Engagement

Det betyder, at beboerne altid vil møde medarbejdere, som:

– vil gøre en positiv forskel
– er nærværende
– er imødekommende
– viser forståelse
– er rummelige
– er ansvarsfulde

Ordentlighed

Det betyder, at beboerne altid vil møde medarbejdere, som:

– behandler alle med respekt
– er sandfærdige og til at stole på
– hjælper hvor vi kan

Tryghed

Det betyder at beboeren altid vil møde medarbejdere, som:
– skaber tryghed i hverdagen
– har fælles holdninger
– Gør det de siger, og siger det de gør​