66 15 13 05 [email protected]

Hverdagen på Vangeledgård

På vores bosted for unge og voksne på Fyn bærer hverdagen på gården præg af en fast struktur, så beboerne finder ro i de daglige rutiner.

​Udover dagbeskæftigelsen, som foregår fra mandag til fredag, er der hver uge en hjemmedag, som beboeren planlægger sammen med kontaktpersonen. Det er her der, så vidt det er muligt, bliver arrangeret tandlæge- og lægebesøg, tur til frisøren og andre personlige gøremål. Det er også på hjemmedagen på opholdstedet, at der gøres rent på værelset og vaskes tøj. Ligesom det også er her beboeren hygger sig med sin kontaktperson og måske tager de en tur i biffen, på café, eller hvad de har lyst til.

En typisk dag på vores opholdssted for unge og voksne kan se således ud

5.45 – 7.30

God morgen.
De beboere, som skal i beskæftigelse eller i uddannelse uden for Vangeledgårdgård vækkes og dagen starter.

De beboere der ikke er i beskftigelse udenfor Vangeledgård, spiser fælles morgenmad klokken 08.00 hvor der også bliver delt daglige pligter ud.

8.00 – 8.45

Morgenmad.
Vi vægter at der er god tid til både morgenhygiejne og til at få spist morgenmad.

9.00 – 12.00

Dagsbeskæftigelse
Dagsbeskæftigelsen starter for de af beboerne der ikke er i anden form for uddannelse/beskæftigelse og den kan bestå af forskellige aktiviteter såsom, arbejde i stalden, husholdnings opgaver, beskæftigelse på Vangeledgårds værksteder eller beskæftigelse på Vangeledgårds udenoms arealer.

12.00 – 13.00

Fælles frokost.
Tilberedt af dagvagten samt den beboer der har maddag pågældende dag.

13.00 – 15.00

Dagsbeskæftigelsen fortsætter.
Man er ikke låst fast i den beskæftigelse der er i gang om formiddagen. Det kan sagtens være helt andre opgaver man udfører om eftermiddagen.

15.00 – 16.00

Kaffepause med frugt og måske hjemmebag.
Her kan der snakkes om hvordan dagen er gået og om hvad den unge har af planer resten af dagen.

Kaffepausen er frivillig.

17.30 – 18.00

Fælles aftensmad.
Alle beboere har hver deres maddag en gang ugentlig. Når beboeren har maddag, indebærer det:
Borddækning, madlavning, afrydning og opvask.
Den enkelte beboer yder i forhold til evner og overskud.
Hver enkelt tager deres eget service ud, og sætter det i opvaskemaskinen.

18.30 – 22.00

Fritid.
De af beboerne der går til aktiviteter i dette tidsrum, vil blive transporteret frem og tilbage af personalet, i tilfælde af at der ikke er mulighed for eller overskud til, at benytte offentlige transportmidler.

22.00

Godnat.
Alle beboere går på deres værelser og der skal være ro, så de beboere der skal tidligt op næste morgen har mulighed for at sove.

På vores bosted for unge og voksne vægter vi en struktureret hverdag meget højt for vores målgruppe, da det giver ro og forudsigelighed.

I fritiden har den indbyrdes kontakt mellem beboerne lighed med samspillet i en søskendeflok, mens den i dagbeskæftigelsen bliver mere som samspillet mellem kolleger, hvor en fælles opgave skal løses.

Opgaverne på vores bosted for unge og voksne tilpasses, således at beboernes personlighed, evner og ressourcer kan komme til maksimal udfoldelse.

Som omsorggiver har medarbejderen ansvaret for at møde beboeren, dér hvor han/hun er – og motivere beboeren til at involvere sig i opgaverne og give støtte til højnelse af selvværdet. Ligeledes vil det give beboerne en masse succesoplevelser.

Skulle du have spørgsmål til vores dagligdag på vores bosted for unge og voksne eller andet, er du velkommen til at tage kontakt til os.