66 15 13 05 [email protected]

Målgruppen

Opholdsstedet Vangeledgård er et bosted og en døgninstitution for unge og voksne.

Opholdsstedet Vangeledgård, består som udgangspunkt af et længerevarende forløb, og derfor er varigheden af opholdet som oftest ikke aftalt på forhånd. Beboerne på Vangeledgård har brug for en tryg, rolig, struktureret og stabil hverdag. Vangeledgårds målgruppe kommer ofte fra hjem, hvor de ikke har fået den omsorg fra forældrene som børn har brug for og krav på. Den oplevelse af svigt fra deres primære omsorgspersoner kan resultere i kontaktbesvær, aggressivitet og depression el. lign. De mangler ofte tillid til omsorgspersoner og til det omliggende system generelt.

Beboerne kommer også ofte fra egen bolig, hvor de har udviklet en psykisk lidelse eller har vist at de endnu ikke magter at bo selv. Dertil tilbyder Vangeledgård intensiv bo træning.

Vi er en døgninstitution for unge og voksne, hvor aldersgruppen fra 17 år og opefter.

Vores målgruppe på opholdsstedet Vangeledgård:

  • ​Har været udsat for omsorgssvigt og deraf følgende følelsesmæssige skader
  • ​Har diagnoser som ADHD, BORDERLINE, OCD, Asperger, tilknytningsforstyrrelser, sent udviklede, social angst.
  • ​Har manglende empati og har derved også svært ved det sociale samspil
  • ​Har udviklet personlighedsforstyrrelse, der f.eks. kan komme til udtryk som stridbarhed, impulsive handlinger, manglende udholdenhed og kraftige humørsvingninger
  • Lettere udvikllingshæmmede
  • ​Har et psykisk handicap, som kommer til udtryk ved f.eks. selvdestruktiv adfærd i form af cutting o.lign.
  • ​Har det svært ved almindelig indlæring og/eller manglende faglige kundskaber som han/hun behøver hjælp til
  • ​Har brug for et stabilt forløb enten i form af arbejde, uddannelse, skole el. lign.
  • ​Ikke har en diagnose, men har brug for struktur i deres liv og en hverdag med stabile og forudsigelige forhold