66 15 13 05 [email protected]

Mød medarbejderne

Personalenormering

Bostedet på Fyn Vangeledgård beskæftiger 10 medarbejdere og har tilknyttet 4 faste vikarer.

Fra kl. 22.00 til kl. 8.00, er der en sovende nattevagt.

Særlige faglige kompetencer

Medarbejderstaben på opholdstedet Vangeledgård på Fyn, har faglig baggrund som pædagog, pædagogisk assistent, social-og sundhedsassistent, landbrugsassistent og omsorgsmedhjælper. En pædagog er uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi. Vi kan derfor tilbyde en effektiv terapi i forhold til dysfunktionel adfærd, hvor vi fokuserer på beboerens emotionelle regulering, og styrker evnen til at identificere, acceptere og udholde disse følelser.

Læs mere om vores pædagogik på Vangeledgård ved at klikke her.

På opholdsstedet på Fyn, oplever vi at sammensætningen af medarbejdere med forskellige kompetencer giver en god dynamik og fleksibilitet. Udover de faglige kompetencer lægger vi på bostedet vægt på, at vores medarbejdere kan yde omsorg og praktisk hjælp i hverdagen på Vangeledgård.

Marianne

Marianne

Leder

Niels-Peder

Niels-Peder

Udendørsbeskæftigelsesleder

Katja

Katja

Pædagog

Selma

Selma

Pædagog

Lone

Lone

Omsorgsmedarbejder

Gabriel

Gabriel

Omsorgsmedarbejder

Nadia

Nadia

Omsorgsmedarbejder

Kristine

Kristine

Omsorgsmedarbejder og bogholder

Fanni

Fanni

Omsorgsmedarbejder

Louise

Louise

Pædagog og Social og Sundhedsassistent

Sebastian

Sebastian

Omsorgsmedarbejder og vikar

Mathias

Mathias

Pædagog og vikar